Projektmontrar

På mässan kommer projektmontrar med spännande nyheter visas upp. Företag som medverkar är:

Humanium Metal by IM

  Humanium Metal är världens första metall som skapats av nedsmälta illegala vapen och gjorts tillgänglig för kommersiell produktion. Genom att omvandla livsfarliga vapen till ofarlig råvara har IM, Individuell Människohjälp, lyckats ta fram en viktig produkt för att bekämpa våld och fattigdom. Intäkterna från försäljning och sponsorskap går tillbaka till de samhällen som drabbats av det väpnade våldet och bidrar på så sätt till hållbar utveckling i världen.
   

Recycle design - Eskilstuna folkhögskola

Recycle design - återbruk är en 1-årig heltidsutbildning på Eskilstuna folkhögskola där vi tillsammans i teori och praktik utforskar kreativa sätt att ta oss an de lokala och globala utmaningarna för 2000-talet. Vi arbetar med återbrukshantverk och design samtidigt som vi lär oss mer kring materialflöden och produktionsförhållanden. Kursen fyller 10 år i år och huserar sedan hösten 2015 på ReTuna Återbruksgalleria i Eskilstuna. Syftet är att fortsätta inspirera till en bättre värld med hjälp av återbruk, hantverk och omställning.
   

Infrakulvert Vallastaden - Tekniska verken

Infrakulvert Vallastaden är en samlad plats för all underjordisk infrastruktur. En unik lösning som möjliggör snabb och effektiv installation samtidigt som kulverten underlättar för framtida drift och underhåll utan schaktning som minimerar störningar i gaturummet och minskar påverkan på samhället.
 

 

Volvokoncernen och Renova visar självkörande sopbil

  Volvokoncernen och Renova testar i ett gemensamt forskningsprojekt en självkörande sopbil. Fordonet är utrustat med sensorer som kan läsa av omgivningen och föraren kan sköta färden mellan sopkärl med ett knapptryck. Den självkörande sopbilen väntas få stor betydelse både för förarnas arbetsmiljö och för miljön. Onsdagen den 26 september finns sopbilen på Elmia Avfall & Återvinning.
   

Re:textile - Textilhögskolan -Högskolan i Borås

  Re:textile är ett projekt inom Smart Textiles som syftar till att utveckla nya designprinciper, affärsmodeller, och produktionssystem som möjliggör cirkulära flöden i textilbranschen. Genom att skapa nya plagg utvecklade för att hålla länge genom att kunna lagas, omarbetas eller på annat sätt uppdateras öppnas möjligheter för helt nya affärsområden inom reparation, redesign och andra typer av tjänster som förlänger livet på plagget och skapar ekonomisk tillväxt. Flera delprojekt har genomförts där cirkulära produkter har utvecklats och testats på marknaden.