Heta stolen - med Weine Wiqvist

I Heta stolen intervjuas varje dag en ny person av Martin Dyberg. Tisdag 27 september blir Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige, intervjuad kl 11.30 på scen A.

Det som kommer diskuteras är bland annat följande punkter:

  • Hur man kommer gå mer och mer åt den cirkulära ekonomin
  • Återbruksanläggningar ökar runt om
  • Producentansvarsfrågan
  • Vilka styrmedel eller politiska beslut som behövs och vad det kommer att innebära för branschen/sektorn