Välkommen på invigning!

Tisdagen den 27 september invigs hela mötesplatsen för det hållbara samhället.

Närvarande för att introducera 2016 års version av både VA-mässan, Fjärrvärmemässan samt Elmia Avfall & Återvinning är flera tunga röster inom de tre branscherna.

Invigningen modereras av prof. Tomas Kåberger från Chalmers som leder paneldebatt med branschrepresentanterna. Därefter erbjuds tid för frågor.

Tid och plats:
Tisdag 27 september kl. 10.00. 
Scenen Hall A

 

Deltagande representanter från branscherna:

Paul Molin, ordförande VARIM

Thor Wahlberg, Skattmästare Föreningen Vatten

Daniel Hellström, Utvecklingsledare Svenskt Vatten Utveckling, Svenskt Vatten

Jakob Granit, Generaldirektör Havs- och Vattenmyndigheten

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige

Pernilla Winnhed, VD Energiföretagen Sverige

 

Välkommen!