In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Info Nord

2016-09-23 / 08:00-22:00 Servicebemanning 08.00-16.00
2016-09-24 / 08:00-22:00 Servicebemanning 08.00-16.00
2016-09-25 / 08:00-22:00 Servicebemanning 08.00-16.00
2016-09-26 / 08:00-20:00 Servicebemanning 08.00-20.00

Montrarna måste vara klara senast 26 september kl 22:00. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2016-09-29 / 17:00-22:00 Servicebemanning 16:00-20:00
2016-09-30 / 08:00-22:00 Servicebemanning 08:00-16.00
2016-10-01 / 08:00-22:00 Servicebemanning 08:00-16.00

OBS! Kl 17:00 öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.