Digital skylt - Lobby Nord

Digital skylt i Lobby Nord

Nummer 5 på översiktskartan.

Där det rör sig, dit dras blicken. På den digitala skylten i Lobby Nord har ett exklusivt antal utställare möjlighet att få stor uppmärksamhet.

Här exponeras du på en stor digital skylt bestående av nio stycken 46 tums skärmar. Skylten är synlig där många rör sig mellan entrén och mässhallarna. Ditt budskap syns 7 sek/minut. Maximalt tre utställare ges möjlighet att synas här. Övrig tid exponeras scenprogram och annan information från arrangörerna.

 

Digital skylt i Lobby Nord

  Antal annonsytor Mått
LED-skylt
(bestående av 9 st skärmar)
1 st 1366 x 768 pixlar

 

Teknisk information

Storlek: 1366 x 768 pixlar. 
Format:
jpg, vmv-film eller flash.
Rörligt media: max sju sekunders längd.
Materialdag: Senast två veckor innan mässan öppnar skickar du materialet till salessupport@elmia.se. Märk materialet med mässa, företagsnamn och namn på platsen du köpt. Kontakta din säljare på Elmia om du har frågor.

Priset avser publiceringsklart material. För ofärdigt material tillkommer en extra kostnad. Har du inte själv möjlighet att ta fram publiceringsklart material kan Elmia hjälpa dig.

Pris: 10 000 kr

Exkl. reklamskatt och moms.

Översiktskarta

Frågor om pris eller funderingar för att få rätt mix vid ditt mässdeltagande?

Kontakta Andreas Forsberg, ansvarig för media- och reklamförsäljning

+46 36 15 20 42

andreas.forsberg@emia.se