Parallella mässor

VA-mässan

VA-mässan 2016

VA-mässan är sedan många år VA-sektorns viktigaste mötesplats. Här träffas användarna i form av kommunal VA-sektor och industri med producenter av utrustning och tjänster inom tex vattenrening, distribution, IT, mät-, styr- och reglerteknik, drift, underhåll, forskning, konsultation m.fl. områden.

VA-mässan 2016 arrangeras liksom tidigare i nära samarbete med bransch- och intresseföreningarna Svenskt Vatten, Föreningen Vatten och VARIM..

Fjärrvärmemässan

Fjärrvärmemässan 2016

Fjärrvärmemässan är sedan 29 år den självklara träffpunkten för alla med anknytning till fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. När energi- och uppvärmningsfrågorna blir allt hetare är det här som lösningarna och möjligheterna hamnar i brännpunkten.

Mer än hälften av Sveriges fastigheter och lokaler värms idag upp med hjälp av fjärrvärme. Och vi är långt framme det gäller nyttjande, teknik och erfarenhet - övriga världen söker sig hit för att hitta lösningar som ser till att få ut mesta möjliga nytta av naturresurserna. Även fjärrkyla blir ett allt hetare område.

Flaskor Elmia Avfall & Återvinning