Öppettider

Tisdag den 25 september 09.00-17.00
Onsdag den 26 september 09.00-17.00
Torsdag den 27 september 09.00-16.00

In- och utflyttningstider för utställare

Inflyttningstider:

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Info Nord

2018-09-21, kl 08:00-22:00 Servicebemanning 08.00-16.00
2018-09-22, kl 08:00-22:00 Servicebemanning 08.00-16.00
2018-09-23, kl 08:00-22:00 Servicebemanning 08.00-16.00
2018-09-24, kl 08:00-20:00 Servicebemanning 08.00-20.00

Montrarna måste vara klara senast 24 september kl 20:00. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.

Utflyttningstider:

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2018-09-27, kl 17:00-22:00 Servicebemanning 16:00-20:00
2018-09-28, kl 08:00-22:00 Servicebemanning 08:00-16.00
2018-09-29, kl 08:00-22:00 Servicebemanning 08:00-16.00

OBS! Kl 17:00 öppnas grindarna för utflyttning. Det gäller både inom- och utomhusutställare. Entré Nord får inte användas för in- och utlastning.