Håll ett kort föredrag

På Elmia Avfall & Återvinning samlas utställare och besökare med många gemensamma mål. Här vill man knyta kontakter och skapa nätverk, man vill informeras och inspireras.

Som utställare har du chansen, att på scener i hall A respektive hall B hålla korta föredrag inom relevanta ämnesområden för mässans besökare.

Varje programpunkt är 20 minuter.

Vi tillhandahåller dator, projektor och tillgång till tekniker.

De korta föredragen förs in i mässans program och marknadsförs både före och under mässan, i bl a nyhetsbrev, mässtidning/mässkatalog och på vår hemsida.

Kostnad: 5000:- exkl moms.

Intresseanmälan öppnar efter sommaren i år. Vi återkommer sedan för en vidare diskussion kring deltagandet.