Temavandringar uppskattat inslag på mässan

Temavandringar

Välkommen att delta på 2016 års temavandringar. Du som besökare har möjlighet att delta i gruppvandringar till ett antal utställare där du valt ett visst tema efter eget intresse. Det är ett trevligt och effektivt sätt att under ca en timme få en överblick över vem som tillhandahåller vad inom det givna ämnesområdet.

Antalet temavandringar har vuxit med åren och nu är efterfrågan stor hos utställare som vill vara med och presentera sin nya teknologi för dig som besökare.

– Det började egentligen för flera år sedan med att vi hade många nya i branschen. Vi såg en chans att erbjuda dem ett lättillgängligt sätt att få bra information från utställarna. Idag har besökarna olika bakgrund men många upplever att det är lättare och går snabbare att följa med en grupp och träffa utställarna än att behöva gå runt själv, säger Kristina Ros på VARIM som är huvudarrangör för temavandringarna.

Den stora fördelen med temavandringarna är att de erbjuder ett smidigt sätt att få relevant information på kort tid.

– Vandringarna brukar vara uppskattade av både utställare och besökare och vi har fått utöka antalet från år till år. Vi ser att besökarna ofta kommer tillbaka till en utställare för vidare kontakt när vandringen är klar, vilket innebär att det skapas nya givande kontakter. Bland årets teman ser vi ämnen som ”Avancerad högflödesrening”, ”Lösningar för rening av läkemedelsrester” och ”Framtidens dricksvattenförsörjning”, fortsätter Kristina Ros.

Temavandring inom biogas

Purac är en av utställarna som tar emot besökare under temavandringen Biogas.

- Vi är med på temavandringarna för att sprida budskapet om vilka vi är och vad vi gör. Vi vill också hitta kontakter som vi kanske i vanliga fall inte hade mött. På temavandringarna kommer det förhoppningsvis personer som vi inte har i vårt nätverk och som vill söka nya kontakter. Vi vill gärna träffa yngre och nya personer i branschen, säger Owe Sänneskog, Sales Director på Purac.  

Vandringarna arrangeras efter följande teman:

A. AVLOPPSVATTEN
B. BIOGAS
C. STYR- & REGLERTEKNIK
D. DRICKSVATTEN
E. ENERGIEFFEKTIVISERING
F. SCHAKTFRI LEDNINGSFÖRNYELSE

 

Publicerad
2016-09-14