Små kommuner gör stora vinster

Avfall Sverige har genomfört flera projekt om samverkan och ekonomi inom kommunal verksamhet. Målsättningen med projekten om samverkan är att få ökad kännedom om drivkrafter bakom och förmedla dessa framgångsfaktorer. Jenny Westin, rådgivare på Avfall Sverige, anser att det krävs samverkan för att kunna utveckla sin verksamhet och genom det erhålla en bättre ekonomi.

Samverkan mellan kommuner har lett fram till att Sverige är nummer ett i världen när det handlar om avfallshantering.

- Sverige är i dag världsledande när det gäller avfallshantering, detta tack vare att kommunerna samverkat inom många olika områden. Samverkan sker på många olika sätt med olika ambitionsnivåer, säger Jenny Westin, rådgivare på Avfall Sverige.

Stordriftsfördelar, mer resurser och muskler vid upphandlingar är några av de positiva effekter som uppstår vid samverkan. Detta i sin tur kan resultera i bättre ekonomi och lägre taxor enligt Jenny Westin. För effektiv samverkan krävs dock även bra rutiner för ekonomisk uppföljning som klarar hantera olika finansiering och kollektiv.

Jenny Westin berättar att små kommuner kan göra stora vinster genom samverkan. Värnamo kommun ser nödvändigheten av att gå samman och har gjort en utredning för detta. Genom samverkan klarar mindre kommuner uppdraget med en lyckad avfallshantering. Stora utmaningar i avfallsbranschen blir därför mindre när fler samverkar.

- Vi vill sprida kunskap och informera om projekt som vi har genomfört, helt enkelt belysa de kommuner som har gjort den här resan, avslutar Jenny Westin.

Under Elmia Avfall & Återvinning, 27-29 september i Jönköping, arrangerar Avfall Sverige två seminarier om samverkan och ekonomi, läs mer här.

Publicerad
2016-09-16
Bilder
Jenny Westin, rådgivare på Avfall Sverige