Nytt innovationsprogram ska göra Sverige världsledande

Genom projekt finansierade av mångmiljonsatsningen RE:Source ska Sverige bli världsledande inom resurs- och avfallshantering.

– Löser man koden är det här big business. Vi vill att andra länder som vill göra en förändring ska titta på hur vi har gjort i Sverige, säger Evalena Blomqvist, programchef för RE:Source och forskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Avfallsfrågan är en het fråga i världen. För att få en hållbar framtid krävs en förändrad syn i samhället, menar Evalena Blomqvist. Och det är där RE:Source kommer in.

– Vi ligger inte så bra till som många kanske tror. Vi vill gärna tro att vi är världsbäst, men det är vi verkligen inte, säger Evalena Blomqvist, som har kämpat länge för att starta ett innovationsprogram inom området.

– Det är jätteviktigt. För att kunna forska på nya frågeställningar, processer och synsätt kan vi inte sitta på kammaren. Vi måste vara många och kunna samverka och det här är en fråga som är given för ett innovationsprogram, säger hon.

150 miljoner avsatta för programmet

Bakom programmet står värdorganisationen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i samarbete med Chalmers Industriteknik, IVL Svenska Miljöinstitutet, Swerea samt myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas. De tre nämnda myndigheterna har avsatt drygt 150 miljoner kronor för programmet fram till och med 2018, därefter sker en avstämning inför framtiden. Målsättningen är dock att satsningen ska pågå i tolv år.

RE:Sources tre huvudpelare är resurseffektivt samhälle, hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem. Men Evalena Blomqvist hoppas inte bara att programmet ska förbättra miljön. Hon ser det också som en affärsmöjlighet.

– Frågan är så otroligt het och det är framtidens gruva. Om vi spelar våra kort rätt kan vi ta stora kliv. Kommer man på bra idéer har man en stor internationell marknad. Löser man koden är det här big business, säger Evalena Blomqvist.

50-tal projekt redan igång
I våras skedde den första utlysningen – och det blev succé direkt. Hela 65 projektansökningar kom in och redan under hösten har ett 50-tal projekt kört i gång.

– De är inom väldigt många olika områden. Under åren hoppas vi på så många projekt som möjligt. Men i och med att det satsas över 100 miljoner årligen under tolv år så skulle vi skämmas om vi inte kommer fram till något. Vi hoppas att vi inom 15 år har många olika tekniker och innovationer som det står en svensk flagga på. Att andra länder som vill göra en förändring ska titta på oss och tänka ”wow, Sverige har den lösningen”. Så är det inte alls i dag, säger Evalena Blomqvist.

Evalena Blomqvist och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut kommer att hålla ett scenframträdande om RE:Source under Elmia Avfall & Återvinning den 27 september.

Faktaruta

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram inom resurs- och avfallsområdet som ska stödja framtagandet av innovationer som kan bidra till effektivare användning av resurser i både samhälle och näringsliv.

I programmet, som är planerat att pågå sammanlagt tolv år, deltar återvinnings- och avfallsbransch, materialproducenter, tillverkningsindustri, myndigheter, kommuner och städer, högskolor och forskningsinstitut. Fram till augusti omfattade medlemslistan över 90 organisationer och företag, men den fylls ständigt på.

Publicerad
2016-09-26