Ny affärsmodell ett måste för branschen

Lönsamheten inom avfalls- och återvinningsbranschen är för dålig. Det anser Lars-Gunnar Almryd, vd för IL Recycling, och skyller på en uråldrig affärsmodell.

Under den avslutande dagen av Elmia Avfall & Återvinning riktades ljuset mot Lars-Gunnar Almryd. Han tog plats i Heta stolen på scen A och besvarade en mängd frågor från moderatorn Martin Dyberg.

Enligt Lars-Gunnar Almryd behöver avfalls- och återvinningsbranschen utvecklas och den står för en rad utmaningar. Materialslag som papper, plast samt skrot och metall växer inte på träd och att det kan ställa till det för leverantörerna på sikt.

– Framför allt är problematiken kring plasten klurig att lösa. Efterfrågan och en rationell hanteringsprocess saknas för tillfället och det många som tycker att det är lättare att hiva platsen i det brännbara. Här måste vi jobba mer med teknikutveckling och vår affärsmodell, säger Lars-Gunnar Almryd.

IL Recycling, som tidigare i år köptes upp av Stena Recycling, är intresserade av att ha ett konstant flöde av avfall på sina anläggningar. Samtidigt finns strikta EU-direktiv, i form av ”avfallstrappan”, om att minimera mängden avfall.

– Här vill jag kritisera min egen bransch. Vi har inte arbetat med vår affärsmodell överhuvudtaget och konsekvensen ser vi i den allt sämre lönsamheten. Det finns en överkapacitet i anläggnings- och logistikstrukturen, vilket gjort att priserna dumpats för att få in mer ton avfall. Men andelen ton har ju blivit större för det, säger Lars-Gunnar Almryd. 

I onsdagens Heta stolen kritiserade Peter Johansson, vd på Svensk Avfallsrådgivning, de större avfallsentreprenörerna och menade att innovationstakten i Sverige är för låg. Lars-Gunnar Almryd delade delvis den synen, men anser att diskussionen har blivit ”gnällig”.

– Det är viktigare att fokusera på att hur vi hittar nycklarna till att skapa en lönsam bransch. Gör vi det så har vi också råd att arbeta med utveckling. Vi behöver onekligen se över affärsmodellen; om hur vi ska tackla framtidens förbränning och styrmedel för utsortering av återvinningsbara fraktioner. Här har framför allt landets kommuner en viktig roll och behöver vara med på tåget, säger Lars-Gunnar Almryd.

Publicerad
2016-09-29
Bilder
Lars-Gunnar Almryd, till vänster, bänkade sig i Heta stolen under torsdagen. Foto: Mediaspjuth/Elmia AB