NSR i Helsingborg knyter ihop ändarna till en cirkel

EU-kommissionen och den svenska regeringen talar om cirkulär ekonomi i sina visioner. NSR i Helsingborg har förverkligat modeuttrycket och ser flera nya affärsmöjligheter.

– Det är viktigt att både utmana och att utmanas för att utvecklingen ska gå åt rätt håll, säger Kim Olsson, vd på NSR i Helsingborg.

En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem och innebär att produkters mervärde bevaras så länge som möjligt och att avfall elimineras. För att upprätthålla en sådan ekonomi krävs stora förändringar och nya resurseffektiva affärsmodeller. Att ekonomin bygger på ett kretsloppssamhälle är A och O. Det säger Kim Olsson, vd på Nordvästra Skånes Renhållningsbolag, som under Entreprenörsveckan Båstad höll ett föredrag inom temat Cirkulära affärsmodeller.

– Vi har bara ett jordklot, det bör vi ta hand om. Mänsklighetens största konstruktion är varken kinesiska muren eller pyramiderna i Egypten, det är soptipparna,, säger Kim Olsson och skrattar. 

NSR i Helsingborg ägs gemensamt av sex kommuner i nordvästra Skåne; Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Hit kommer allt hushållsavfall som samlas i regionen. Även en stor del av regionens företag lämnar sitt avfall här. Och beroende på vad avfallet består av behandlas det med olika metoder. Visst avfall går till biogasproduktion och uppgraderas till fordonsbränsle. Annat avfall mellanlagras och skickas i väg till producenter som gör nya produkter av avfallet som nu blivit en resurs i stället för rent skräp.

– Vi strävar hela tiden efter att förebygga uppkomsten av avfall och är på god väg, men vi har fortfarande en bra bit att gå, säger Kim Olsson.

När kommunerna för fyra år sedan successivt gick ihop ändrade NSR sin linjära affärsmodell till ett mer cirkulärt beteende, där kommunerna skapar möjligheter för både företag och privatpersoner att återanvända, renovera och cirkulera. Det gör NSR genom att skapa utrymmen och infrastruktur där detta är möjligt. NSR har hittat en framkomlig väg som passar såväl de kommunala verksamheterna som de privata aktörerna.

– Vi ser ett problem och löser det. Som kommunal aktör har vi ett uppdrag att hela tiden se till att få så lite sopor som möjligt. Detta innebär att vi bestämt oss för att ompröva vår egen roll. I stället vill vi se hur vi kan tillhandahålla vår infrastruktur åt privata aktörer. Vi äger anläggningar, men företag kan driva dem, säger Kim Olsson.

NSR bjuder in företag att ta över driften. De överlåter helt enkelt en privat aktör att ansvara för verksamheten. Kim Olsson berättar att NRS:s affärsmodell bygger på att hela tiden göra det enklare för invånarna att göra rätt, det vill säga att bli bättre på att sortera. Företagets uppgift blir främst att hitta rätt infrastruktur, att hitta rätt synergier i den kommunala infrastrukturen.

– I cirkulära affärsmodeller finns ingen början och inget slut. Tanken är att helt enkelt minimera i båda ändar av den linjära modellen genom att knyta ihop ändarna till en cirkel, det är nyckeln till en hållbar värld. I en cirkulär värld existerar inget avfall. Samtidigt finns det stora möjligheter för företag att växa och nya sätt att tjäna pengar på, säger Kim Olsson.

Publicerad
2016-07-01
Bilder
NSR i Helsingborg utsågs 2015 till Årets Avfallsverksamhet. Dessutom har företagets byggnad i Helsingborg, som delvis är uppbyggd med återvunnet material, prisats för sin arkitektur. På fotot: Kim Olsson, vd NSR. Fotograf: Rickard Johnsson/Studio-e