Kommunernas sop-val en utmaning för branschen

Alla vill vara miljövänliga, men hur mycket ”extra allt” behöver man? Thomas Thuresson, General Manager Nordic Region på GeesinkNorba som tillverkar renhållningsfordon, ifrågasätter trenden att allt fler kommuner väljer fyrfackssystem på sin sophämtning.

Foto Vibeke Aronsson

Enligt Thomas Thuresson finns det två dominerande vägar som kommunerna väljer att ta när det gäller den hushållsnära insamlingen av avfall. Fyrfackssystem – där tunnorna delas upp i flera fack – eller optiskt system – där avfallet läggs i samma kärl, men i olikfärgade påsar som sedan läses av optiskt på sorteringsanläggningen.

– Båda systemen når de uppsatta miljömålen. Frågan är om resultaten av fyrfackssystemet är värt investeringen. Det är inte bara kostsamt, cirka 100 miljoner kronor dyrare över tiden, utan låser även in en kommun i ett mindre flexibelt system för framtiden, säger Thuresson och menar att det är en stor utmaning att få politiker att förstå att det kanske inte alltid är värt att ta ”extra allt” i sin sophantering, även om det ser bra ut.

– Flera fristående undersökningar har påvisat att man kan vinna samma eller bättre miljöeffekter genom andra aktiviteter.

Det här är en diskussion som säkerligen kommer att dryftas när branschen samlas på mässgolvet på Elmia till hösten. Sådana samtal, tillsammans med kundmöten med både nya och befintliga kunder är de viktigaste anledningarna att ställa ut, menar Thuresson.

– Det ger en kontinuitet i kundkontakter och det är viktigt. Och har man en produkt att visa upp så är det ju effektivare både för våra kunder och för oss när kunderna kan komma till oss utställare på ett samlat ställe, än att vi alla ska åka runt till dem, säger han.

GeesinkNorba har ställt ut tidigare på Elmia Avfall & Återvinning och man lär sig för varje gång, menar Thuresson, och berättar att företaget till nästa år kommer att satsa mer på marknadsföring inför mässan och vara mer aktiv gentemot kunderna.

– Jag tror att det kan ge en ännu större utdelning.

Publicerad
2015-11-06
Bilder
Thomas Thuresson, General Manager Nordic Region på GeesinkNorba. Foto: Vibeke Aronsson
Thomas Thuresson, General Manager Nordic Region på GeesinkNorba. Foto: Vibeke Aronsson