Heta Stolen med Avfall Sveriges vd

Under Elmia Avfall & Återvinning kommer Weine Wiqvist, vd på Avfall Sverige, intervjuas på scen. Ämnet som kommer diskuteras är nuläget för den svenska avfallshanteringen och återvinningen. Intresset för ämnet är stort då avfallsfrågorna i dag befinner sig i en viktig brytpunkt och cirkulärekonomi diskuteras allt mer internationellt inom branschen anser Weine Wiqvist, vd på Avfall Sverige. 

- På ett sätt innebär det en ny syn på avfallshanteringen och det finns en del intressanta frågor som är viktiga för utvecklingen framöver, säger Weine Wiqvist.

Sverige hör till de främsta i världen inom hantering av avfall och återvinning, detta eftersom landets institutionella infrastruktur är så pass framgångsrik. Bra regler och myndigheter skapar ramen för hur det ska skötas. Weine Wiqvist anser att det är välorganiserat, inte minst våra kommuner och företag som är vana vid att förverkliga visioner. 

- Man gör saker helt enkelt, det är inte bara en massa snack, det blir mycket verkstad, säger Weine Wiqvist.

Weine Wiqvist anser att en bra metafor för den cirkulära ekonomin är de satsningar som har gjorts under många år. Matavfall, biogas och biogödsel knyter ihop avfallshanteringen med transport och livsmedel, det är där Sverige är framgångsrika.

- Cirkulär ekonomi är inget nytt, det är samma sak som tidigare, i alla fall ur ett svenskt perspektiv. Internationellt kanske det är en nyhet men inte hos oss eftersom vi har haft återvinning och ekonomisk styrning sedan många år tillbaka, det var längesen vi bara slängde allt på soptippen, säger Weine Wiqvist.

Anledningen till att cirkulär ekonomi diskuteras mycket i dagsläget beror på att kringliggande branscher börjat intressera sig.  Nu är det inte bara de som tar hand om avfall utan även de som tillverkar produkter som tänker ur ett cirkulärt perspektiv, menar Weine Wiqvist.

- Detta kan ge resultat i framtiden för förbrukningen av de produkter som vi använder och det kan leda till att vi långsiktigt sparar mycket resurser. Det är en lång väg att gå eftersom mycket tillverkas globalt, det är mycket som ska funka och det kommer ta tid, avslutar Weine Wiqvist. 

Tisdag 27 september kan du höra Weine Wiqvist prata mer om ämnet under programpunkten Heta Stolen, läs mer här.

 

 

Publicerad
2016-09-21
Bilder
Weine Wiqvist, vd på Avfall Sverige