Avfall som bränsle – är det riktigt klokt?

Det väcktes många tänkvärda insikter när Jakob Sahlén, Avfall Sverige, och Razieyh Khodayari, Energiföretagen, talade utifrån följande intressanta utgångspunkt på scenen i hall A: Avfall som bränsle för el och fjärrvärme – är det riktigt klokt? Båda agiterade definitivt för ett ja på den frågan.

Jakob Sahlén är rådgivare hos Avfall Sverige inom energiåtervinning och Razieyh Khodayari är områdesansvarig hos Energiföretagen för miljö och bränsle. Deras argumentation för att utvidga avfallsförbränningen i vårt land bygger på många sakliga fakta. Många frågar sig varför Sverige ska bygga fler anläggningar för avfallsförbränning när det råder sådan överkapacitet att vi importerar avfall. Men enligt Sahlén och Khodayari är det en generalisering som inte stämmer. Sverige är enligt dem inne på helt rätt linje, både ur energi- och miljösynpunkt.

– Påståendet att vi importerar övriga Europas avfall är missvisande. Vad vi gör är att vi tar betalt för en behandlingstjänst. Vi skapar på så sätt el och fjärrvärme till oss själva och råder bot på Europas underkapacitet, det är klockrent, menar Jakob Sahlén.

Razieyh Khodayari konstaterar att Sveriges ledande roll på området är till gagn för kontinenten i stort. Hon menar att vår hantering och höga teknologi tjänar som ett föredöme som övriga länder successivt tar till sig.

– Genom att vi säljer den här miljötjänsten och tar hand om andra länders avfall hjälper vi dem att sätta sig in i tekniken. I och med att vi ställer krav på avfallslämnaren från andra länder, exempelvis vilka material vi tillåter, lär de sig efterhand hur detta fungerar, säger Razieyh Khodayari.

Hela processen och de krav och kriterier de har för att hantera frågan, hjälper andra länder att behandla avfallet bättre anser Razieyh Khodayari. Hon berättar att de har väldigt höga krav på att avfallet ska vara väl sorterat när det levereras till anläggningarna. Faktum är att avfallet de tar emot från andra länder är mycket bättre sorterat än det som kommer från svenska underhåll menar Razieyh Khodayari.

– Detta beroende på en paradox som bottnar i att våra inhemska avfallsanläggningar i princip aldrig kan tacka nej till att ta emot avfall från svenska kommuner. Det ska tas emot och bli till energiåtervinning trots att sorteringsgraden inte håller måttet, säger Razieyh Khodayari.

Är sorteringen däremot för dålig på avfallet från andra länder kan det skickas tillbaka. Det skrivs till och med in i avtalen att om kvalitén inte motsvarar kraven får det aktuella landet stå för transportkostnaden som returneringen innebär, enligt Razieyh Khodayari.

– De andra länderna inser att restavfallen är en resurs som de också borde ta tillvara på. Vi ser i Storbritannien och Irland att det byggs mer för avfallsförbränning och energiåtervinning just av den anledningen. Vi visar dem att detta är viktigt, avslutar Jakob Sahlén. 

Publicerad
2016-09-27
Bilder
Jakob Sahlén, Avfall Sverige, och Razieyh Khodayari, Energiföretagen. Foto: Mediaspjuth/Elmia AB