Avfall Sveriges vd: ”Nu är vi överallt”

Avfall och återvinning, är det en bransch som har tillväxt eller har den stagnerat? Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige, fick hantera den provokativa frågan när han hamnade i scenprogrammets heta stol.

– Vi är absolut en tillväxtbransch. Men den gamla bilden av en smal avfallsbransch finns inte längre. Nu är vi överallt, hävdar han.

Heta Stolen är ett dagligt inslag under mässorna och hålls på scen A. Moderator är Martin Dyberg som till vardags är chefredaktör för tidningen Recycling. Först ut i frågestunden var Weine Wiqvist, första frågan var alltså skarp och hårdvinklad. Svaret i sin tur vittnade om en sektor i förvandling.

– Branschen är på väg att bli mindre väldefinierad, många nya aktörer håller på att komma in. Den gamla bilden håller på att försvinna, det är andra tider nu. Jag brukar säga att återvinning och avfallshantering är en spegling av samhället i stort, resonerar Weine Wiqvist.

Innebär det att ni som branschorganisation måste jobba på ett annat sätt för att möta dagens nya möjligheter?

– Ja, man måste se vad som sker helt enkelt. Det som händer påverkar naturligtvis våra medlemmar, de får andra roller och nya uppgifter. Då är det förstås viktigt för en branschorganisation att hänga med och rent av vara i fronten när det gäller dessa frågor, säger Weine Wiqvist.

I denna ständigt pågående process väcks nya trender och metoder. I dag diskuteras allt oftare uttrycket cirkulär ekonomi. Weine Wiqvist anser att begreppet täcker en provins som branschen belägrat sedan länge.

– Visst är det ett populärt uttryck, men vill man vara elak påminner det lite om ”Kejsarens nya kläder”. Vem har inte hört talats om kretsloppsekonomi? Det pratades om det på 90-talet och det är i stort sett samma sak. För oss som jobbat länge i branschen är det inget konstigt att vi ska cirkulera material på olika sätt, säger Weine Wiqvist.

Han menar att det är just begreppet cirkulär ekonomi som är något nytt. Han anser att det därmed involverar andra branscher, producenter och aktörer på ett sätt som det kanske inte gjordes förr. Tidigare var det ett initiativ från avfalls- och återvinningsbranschen, nu är det lika mycket ett initiativ från exempelvis tillverkare och handel, hävdar Weine Wiqvist.

I Sverige läggs det på sedvanligt sätt mer krut på det cirkulära och miljöaspekten i begreppet cirkulär ekonomi enligt Weine Wiqvist. I andra delar av världen tänker man inte lika mycket på de faktorerna utan det är ekonomin som står i fokus.

– Mycket har fått en stark förankring i EU. Där lägger man mycket fokus på just ekonomi i begreppet cirkulär ekonomi och det har att göra med att ekonomin inte är så bra i många av Europas länder, avslutar Weine Wiqvist.

Publicerad
2016-09-27
Bilder
Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige, gäst i heta stolen hos Martin Dyberg, chefredaktör Recycling. Foto: Mediaspjuth/Elmia AB