OP System AB

SPLITTER Separator – Unik separeringsteknik för svåra material.

SPLITTER, en helt ny maskinserie med en unik, patenterad separationsteknik. Namnet kommer av att maskinen delar upp (splittar) föremål utifrån vikt, storlek och andra fysiska egenskaper.
Doppstadts SPLITTER är en ny lösning för att separera svåra material som t ex blandade hushållssopor, industri- och skrymmande
avfall, skrot, träavfall, organiskt avfall, bygg- och rivningsavfall och mycket mer.
Splitterns unika skruvdäck separerar material i tre riktningar samtidigt. Kubiska, tunga föremål transporteras i sidled.
Stora, långa eller lätta föremål fortsätter rakt fram. Material som är mindre än skruvarnas mellanrum, faller helt enkelt igenom
och transporteras i annan riktning.

Det patenterade, kraftfulla, slitstarka och blockeringsfria skruvdäcket separerar även de tyngsta materialen och möjliggör en hög siktningsvolym på liten yta.

• Bra på att bearbeta svårsiktade material
• Mycket lämplig för okrossat material
• Materialets konsistens har ingen inverkan
på siktresultatet (Torrt, vått, med eller
utan främmande föremål)
• Självrengöringssystem
• Kombinera Doppstads krossar med
Splitter för transportvolymreducering.
• Smutsavvisande
• Säker och tillförlitlig drift även vid tung last
• Liten risk för igensättning, bildning av
”flätor” eller trassel

http://www.opsystem.se/produkter/atervinningsmaskiner/doppstadt-mobilt/Separator-Splitter-serien.html
Publicerad
2016-08-26
Bilder