Envac Scandinavia AB

Envac lanserar två nya koncept

Lansering av två nya koncept - En innovation för att kvantifiera olika avfallsströmmar i en blandad fraktion och en lösning för att öka återanvändning och avfallsminimering.
Nu lanserar Envac två nya innovationer; den första som vi kallar WasteSMART och som ytterligare effektiviserar och förbilligar sopsugsystemet genom att upp till åtta avfallsfraktioner kan kastas i ett och samma inkast. Samtidigt blir det möjligt, om så önskas att kvantifiera de olika avfallsfraktionerna på individnivå.

Den andra innovationen som Envac lanserar kallar vi Re3 - det står för ökad reuse, repair och recycling och innebär att vi utnyttjar sopsugsterminalen för att stimulera ökad återanvändning och återvinning i området. Envac föreslår att sopsugsterminalen skall användas för fler syften än att bara mellanlagra avfall.

Utmaningen för Envac har varit att möjliggöra lösningar där avfallsinsamlingen i boendemiljöer blir både bekväm, rationell och närmiljövänlig, men samtidigt stimulera till en ökad återanvändning och ett bättre boende.

Besök oss i vår monter A02:57 så berättar vi mer!
Publicerad
2014-09-29
Bilder
Dokument