ATEK Avvattningsteknik AB

Lägg till i besökskorg
Monter
B03:40B03:40
Företagsinformation
ATEK Avvattningsteknik AB
Dalvägen 16
169 56 SOLNA
SVERIGE
Tel: +46 8 83 20 55
Fax: +46 8 735 89 55

Beskrivning

Vi är experter på miljövänlig vattenrening!

ATEK är ett 37 år gammalt familjeföretag. Vi har levererat utrustning för vattenrening till de flesta kommuner och industrier i Sverige samt Norge, och vi representerar Europas ledande leverantörer inom branschen, samtliga ISO 9001-och ISO 14001-certifierade.

Vårt mål är att varje gång leverera marknadens bästa produkter.

Det innebär att vi arbetar med den reningsutrustning som är mest

energieffektiv, har högsta prestanda och kvalitet, samt att vattnet ska renas med minsta möjliga miljöpåverkan. I relationen med kunder delar vi med oss av vår erfarenhet och strävar efter goda samarbeten där vi kan komma fram till miljövänliga lösningar som passar kundens behov.

Våra produktområden:

Luftning: ATEK har Nordens bredaste sortiment av luftningsutrustning med tallriksluftare, tubluftare, modulluftare, mekaniska luftare, keramiska luftare, sintrade luftare, grovblåsiga luftare, lyftbara luftare m.fl.

Blåsmaskiner: Som komplement till våra luftarsystem levererar vi

även blåsmaskiner. Vi har flera olika typer av blåsmaskiner och

anpassar val av maskin efter applikation.

Omrörning: Vår hyperboloida omrörare HyperClassic är marknadens mest energieffektiva omrörare och är speciellt utvecklad för just VA-industrin.

Rötkammare: ATEK representerar Permastore som i över 60 år

har tillverkat tankar av glasfusionerat stål. Detta material passar

perfekt för rötkammare och resulterar i en mycket lång livslängd

samt en helt läckagefri drift.

Tankar: Permastores glasfusionerade ståltankar passar även

utmärkt som luftningstankar, slamlager, buffertvolymer m.m.

Slamavvattning: När det gäller utrustning för slamavvattning

föredrar vi den energisnåla silbandspressen. Vi har allt inom föravvattning, slamavvattning, polymerberedare, transportskruvar m. m.

Slammuddring: ATEK levererar avvattningstuber av geotextil för

slammuddring. Vi kan även hjälpa till med själva utförandet av

muddringen.

Flotation: Flotation används för att ersätta eller polera en sedimentation samt inom slamförtjockning. Vi har marknadens mest

yteffektiva flotation.

UV-ljus: ATEK levererar inte bara kompletta UV-aggregat, utan

även utbyteslampor till samtliga aggregat på marknaden. Våra lampor har en garanterad livslängd motsvarande eller längre än originalet men håller avsevärt bättre priser.

Luckor: ATEK jobbar med ett flertal tillverkare av avstängningsluckor samt reglerluckor. Beroende på luckans storlek väljer vi den tillverkare som är mest kostnadseffektiv.

Uthyrning: Merparten av vår utrustning går att hyra för tillfälliga lösningar eller tester.