AARSLEFF Rörteknik AB

Lägg till i besökskorg
Monter
B02:60B02:60
Företagsinformation
AARSLEFF Rörteknik AB
Box 2013
19602 KUNGSÄNGEN
SVERIGE
Tel: +46 8 587 082 00
Fax: +46 8 594 764 01

Beskrivning

Schaktfri ledningsförnyelse

Aarsleff Rörteknik är branschledandei teknikområdet flexibla foder för schaktfri förnyelse av rörsystem. Vi har kvalificerad teknisk expertis, 35 års erfarenhet och utvecklar egna metoder och material, både oarmerade och armerade flexibla foder, vilket gör att vi kan anpassa rörförnyelsen så att det passar varje kunds specifikabehov. Med oarmerade foder bygger vi ett nytt homogent plaströr och våra armerade foder ger ett plaströr förstärkt med till exempel glasfiber.

Aarsleff är hittills ensamma om att erbjuda egenutvecklade, testade material av båda typerna, oarmerade och armerade flexibla foder, vilket gör att vi kan anpassa metod och material så att det passar varje kunds specifika behov och funktionskrav.