Andritz AB

Lägg till i besökskorg
Monter
A05:22A05:22
Företagsinformation
Andritz AB
Köpmangatan 9
89133 Örnsköldsvik
SVERIGE
Tel: 0720582949

Beskrivning

ANDRITZ Recycling

Recycling solutions for a wide variety of different applications: Electronic and electrical waste, refrigerators, cables and flexible wires, metals, end of life vehicle parts like oil filters, motor blocks and tires, household, industrial, organic and wood waste as well as rejects from the pulp and paper industry. The service offering includes system and machine modernization, rebuilds, spare and wear parts, on-site and workshop services, optimization of process performance, maintenance and automation solutions, as well as machine relocation and second-hand equipment.

ANDRITZ Recycling

Återvinningslösningar för ett brett utbud av olika tillämpningar: Elektronikavfall, kylskåp, kablar och el-kablar, metaller, skrotade fordonsdelar som oljefilter, motorblock och däck, hushållsavfall, biomassa och träavfall samt avvisningar från massa- och pappersindustrin. Serviceutbudet omfattar system- och maskinmodernisering, ombyggnation, reserv- och slitdelar, serviceunderhåll, optimering av processprestanda, underhålls- och automatiseringslösningar samt maskinförflyttning och begagnad utrustning.


Agenturer och varumärken
  • Franssons Recycling Machines (Varumärke)
  • MeWa (Varumärke)