14 - 17 maj 2024

Tillverkningsindustrin i förändring – smart industri

En ny värld av samarbetande robotar, success stories från industrin och trendspaning på flera framtida användningsområden – Robotkonferensen bjuder på experterna som berättar om och ger exempel på olika aspekter på robotautomation ut användarens perspektiv.

Konferensens arrangeras i syfte att förmedla kunskap och höja robotautomationskompetensen inom tillverkningsindustrin. Målgrupp är mindre till medelstora tillverkande företag som t.ex. underleverantörer till fordonsindustrin, legotillverkare inom företrädesvis metallbearbetning, plastbearbetning samt trä- och möbeltillverkning och vänder sig till dig som är  produktionstekniker, automationstekniker, vd, produktionschef samt övriga medlemmer i ledningsgrupper.

Robotkonferensen genomförs vartannat år och arrangeras av SWIRA (Swedish Industrial Robot Association) i samarbete med Elmia Automation och Tillväxtverket. I anslutning till konferensen finns en miniutställning där du kan diskutera aktuella frågor om automation och robotisering med olika leverantörer.