14 - 17 maj 2024

Optimal inriktning av interferometrar och konfokala sensorer

Optimal inriktning av interferometrar och konfokala sensorer
För att klara högprecisionsmätningar måste optiska sensorer riktas så vinkelrätt som möjligt mot ytan. För optimal inriktning kan flera monteringscykler krävas vid konventionella monteringsmetoder och det är oftast nödvändigt att korrigera positionen i efterhand. Men korrekt sensorinriktning har nu blivit mycket lättare.
De nya, justerbara JMA-xx monteringsadaptrarna från Micro-Epsilon är en mycket användbar lösning för installation av konfokala sensorer och interferometrar. Adaptrarna påskyndar avsevärt infästning och inriktning av sensorerna. Justeringsmekanismen manövreras via insexskruv vilket förhindrar oavsiktlig justering som ofta kan ske med tumskruvar. För optimal inriktning vid tvåsidig tjockleksmätning kan två monteringsadaptrar placeras mitt emot varandra.

Anders Mejlvang

anders.mejlvang@micro-epsilon.se