Tankesmedjan AutomaTHINK

AutomaTHINK

Branschutveckling för långsiktig konkurrenskraft i svensk industri

Syftet är att kunna möta framtiden med en ny styrkeposition och utveckla industrin så att den kan leva upp till de nya krav som ställs, såväl globalt som nationellt. Bland annat genom en ökad automationsgrad, tillgång till kompetent arbetskraft och effektivare energiutnyttjande.

Läs mer om tankesmedjan AutomaTHINK på hemsidan www.automathink.se