Tankesmedjan AutomaTHINK

AutomaTHINK

Branschutveckling för långsiktig konkurrenskraft i svensk industri

Syftet är att kunna möta framtiden med en ny styrkeposition och utveckla industrin så att den kan leva upp till de nya krav som ställs, såväl globalt som nationellt. Bland annat genom en ökad automationsgrad, tillgång till kompetent arbetskraft och effektivare energiutnyttjande.

Medlemmar:

 • Anders Ekdahl (ordförande), VD Sinf, Svensk Industriförening
 • Louise Trygg, docent i energisystem vid Linköpings Universitet
 • Peter Nilsson, VD Stockholms Tekniska Institut
 • Ulf Helles, VD, Bosch Rexroth Pneumatik
 • Inge Johansson, ordförande Gnosjö Industriförening
 • Peter Scott, vice VD, Elmia
 • Fredrik Sidahl, VD Fordonskomponentgruppen, FKG
 • Manne Seifter, ordförande Svenska Automationsgruppen
 • Kerstin Dencker, direktör DMMS - Design & Management of Manufacturing Systems vid KTH
 • Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren
 • Erik Lundqvist, VD Robotdalen

Läs mer om tankesmedjan AutomaTHINK på hemsidan www.automathink.se