Militärövning på Elmiaområdet

En övning i ammunitions- och minröjning kommer att hållas på Elmias område under pingsthelgen. Övningen börjar inte förrän klockan 16 på fredagseftermiddagen, men det är möjligt ni ser en och annan militär och polis som förbereder övningen redan under fredagens utflytt för industrimässorna.

Totalt deltar närmare 150 personer från Försvarsmakten, Polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, med flera myndigheter i övningen, som äger rum i Eksjö, Oskarshamn och Jönköping under veckan 11-18 maj och går under namnet SWEDEC EOD Exercise 2016 (SEE-2016). 

I Jönköping är Elmia ett av flera övningsområden, och här är övningen planerad att pågå från klockan 16.00 på eftermiddagen fredagen den 13 maj till någon gång på söndagseftermiddagen.   

Hos oss på Elmia, inne på vårt område, kan du komma att se både deltagare och fordon, företrädesvis utomhus på våra stora grönytor, men också vid E-hallen och vakten.