Hallå där, Hans Olofsson, Senior Advisor within Global Industrial Development, på Scania…

…som ska prata om framtidens krav på underleverantörerna under Robotkonferensen. Hur ser kraven från Scania ut när det gäller automatisering och digitalisering?

– Generellt har vi inga direkta synpunkter på automatisering och digitalisering hos våra underleverantörer. Självklart ska vi kunna utbyta information elektroniskt på ett modernt sätt. Det är kvalitet, leveranstid, leveransprecision och pris som är avgörande i våra relationer. För att kunna vara konkurrenskraftiga inom dessa områden krävs det kraftfulla satsningar för att utveckla verksamheten med hjälp av automation och digitalisering.

Du ska bland annat prata om vilka möjligheter digitalisering och automatisering innebär för produktiviteten.  Var ser du de främsta vinsterna?

­– Jag ser stora vinster bland annat genom att produktionsresultatet blir mer förutsägbart med avseende på de parametrar jag nämnde ovan.

Nu kanske någon i publiken tänker att automatisering och digitalisering är inga problem för ett stort företag som Scania, men för små och medelstora företag är det alldeles för svårt och dyrt. Vad säger du till dem?

– Digitalisering är en stor utmaning för alla typer av företag, stora som små, men det behöver inte vara dyrt och komplicerat. Viktigt är att tänka efter före, det vill säga att analysera den eller de processer du vill digitalisera och välj ut de avsnitt där digitalisering kan ge uppenbara fördelar. Risken man tar om detta arbete inte görs är att man digitaliserar något man inte ens skulle göra. I lean-termer skulle det vara att digitalisera ”waste” eller slöserier. Formulerat på ett annat sätt:  ”köp inte ett par uppkopplade glasögon innan du vet vilken nytta de kan göra för dig”.

Publicerad
2019-09-02
Bilder
Hans Olofsson, Scania
Hans Olofsson, Scania