Elmia Automation lyfter produktionen till en ny nivå

Ökad digitalisering och tuffare konkurrens skapar nya utmaningar för svensk industri. För att driva utvecklingen framåt krävs det samarbete på flera plan. Elmia Automation har därför skapat en mötesplats på mässan för att visa hur enkelt det är att ta till sig den nya tekniken.

Under Elmia Automation visar Microsoft och Beckhoff Automation konkreta exempel på teknik som kan ta produktion inom tillverkande industri till en ny nivå. Bland annat genom uppkopplade mätstationer på mässgolvet och i företagens montrar som samlar in data till molnet. Där behandlas och sammanställs datan för att sedan visualiseras på skärmar runt om i arenan.

Flera utställare exempelvis ABB, Schunk, KUKA och AH Automation har redan antagit utmaningen och anslutit sina montrar till den uppkopplade mässan.

– Allt som har med Industri 4.0 att göra kräver samarbete mellan olika teknologier, framför allt mellan automation och IT. Varje monter och varje utställare på mässan visar sina lösningar, men ingen visar helheten eller fokuserar på samarbete. Där har Elmia Automation en väldigt viktig roll, säger Håkan Brandt, styrelsemedlem i Svenska Automationsgruppen, SAG.

En del av den uppkopplade mässan är det Hacktathon i miniformat som Microsoft och Beckhoff arrangerar på Elmia Automation. Här kan besökaren sitta ner i 20–30 minuter och på egen hand ta värdet från en givare via ett styrsystem till molnet ner till sin mobiltelefon. Syftet med Hackathon är att visa på enkelheten i tekniken.

– På mässan vill vi visa att det här inte är svårt, utan snarare väldigt enkelt och något som man kan börja med redan i dag. Eller rättare sagt, något som man måste börja redan i dag. Det tar tid att samla in data och därför är det viktigt att börja med det i dag, för att kunna analysera i morgon, säger Håkan Brandt.

Vad finns det för konkreta exempel där insamling av data och analys ger effekt?

– Det tydligaste exemplet är att företaget får ett betydligt bättre förebyggande underhåll tack vare digitalisering. Något som i sin tur ger både ökad produktionskvalitet och bättre tillgänglighet.

Publicerad
2018-04-17
Bilder