Sverige på god väg mot Industri 4.0

Tankesmedjan AutomaTHINK inledde årets Elmia Automation med ett seminarium om Tysklands storsatsning på industrin. Efteråt var AutomaTHINKs ordförande Anders Ekdahl förhoppningsfull om att något liknande skulle kunna genomföras i Sverige.

– Ja, jag måste säga att det kändes förvånansvärt positivt med tanke på att våra politiker har de här grundtankarna även om de inte kände till det tyska programmet, sade han.

Seminariet tog fasta vid Industri 4.0, en storsatsning på industrin i Tyskland på sammanlagt 400 miljoner euro, och frågan var om något liknande skulle kunna fungera i Sverige.

Carina Elgestam, riksdagsledamot för Socialdemokraterna menade att det viktigaste för Sverige just nu är en nyindustrialisering.

– Vi måste göra en nyemission av industrin och lyfta industrifrågorna på agendan för att överhuvudtaget klara den globala konkurrensen, sade hon under seminariet.

Göran Lindell, även han riksdagsledamot men för Centerpartiet, pekade bland annat på bättre innovationskraft och kompetensförsörjning.

– Jag tror det viktigaste är att det finns former och tankar som ger underlag för i alla fall en version 2.0. Jag tycker många bra saker har genomförts men kanske inte ett konkret paket, sade han

För Anders Ekdahl är det viktigt med konkreta åtgärder från politikerna och att åtgärderna är till för de små och medelstora företagen. Annars är det lätt att det bara blir en fråga för storföretagen.

– Jag tycker att det är väsentligt att man faktiskt tar industrin på allvar. Nu finns industrin någonstans inom näringsdepartementet, men vem har hand om den?

Behövs det en industriminister?

– Ja, det är en fråga som alltid kommer upp och vi vill ha en industriminister för att kunna delegera frågorna till någon.

Publicerad
2014-05-06
Bilder
Ove Leichsenring, Robotdalen, Ulf Helles, Aventics, Carina Elgestam (S), och Göran Lindell (C) deltog under seminariet om Industri 4.0. Moderator var Anders Ekdahl från Sinf