Samverkande robotar het trend för trä

Samverkande robotar är en av de hetaste trenderna inom automationsbranschen. Inte minst gäller det för trä- och möbelindustrin. Möjligheterna är flera – men även utmaningarna.

Kerstin Johansen

På tisdagen står träautomation på programmet under Elmia Automation. Bland annat finns Kerstin Johansen, universitetslektor och forskare i inom integrerad produkt- och produktionsutveckling vid Linköpings universitet, på scen för att prata om de senaste trenderna.

Främst handlar det om en ny teknisk ISO-specifikation som tillåter människa och robot att dela arbetsutrymme utan några fysiska barriärer.

– Jag tänker prata om vad det här innebär för möjligheter och utmaningar. För samtidigt som tekniken öppnar för möjligheter, måste man också ha respekt för den när den förs in i tillverkningen, säger Kerstin Johansen. 

Hon lyfter fram en ökad utnyttjandegrad som den stora möjligheten med samverkande robotar. Utmaningen ligger i att göra en ordentlig riskanalys för cellen och den specifika applikationen.

– Det jag ska prata om gäller för hela automationsbranschen. Men för just trä- och möbelindustrin är monteringen en viktig aspekt, eftersom materialet är så speciellt. En samverkan med roboten skapar möjligheter där människan kan göra en sak medan roboten till exempel hjälper till med att hålla saker, säger Kerstin Johansen.

Mer information om seminariet Automation för trä-och möbelindustrin här.

Publicerad
2016-04-22