Rosti bygger framgång med smart automation

Automatisera med förnuft. Och tänk inte bara robotar. Det säger Jonas Ewing som är vd på Rosti GP i Gislaved. Han utvecklar sin filosofi på seminariet Plast – Kvalitet stavas automation under Elmia Automation den 7 maj.

Det är i de större företagen som de stora investeringarna i automation görs. Jonas Ewing menar att även de mindre företagen måste investera för att överleva.

Men det måste göras med förnuft.

För Jonas Ewing innebär det att alla investeringar bygger på väl genomföra analyser.
– En investering måste alltid betala sig. Den ska ge en positiv ekonomisk effekt. Kan man inte se det i den kalkyl som görs innan, så ska inte investeringen genomföras, säger han.

I många fall, menar Jonas Ewing, är det för mycket hjärta och för lite hjärna som styr automationsköpet. Han ser två vanliga fel:

• Man köper gärna den dyraste utrustningen.
• Man tänker att automation enbart är dyr robotisering.

I stället tycker Jonas Ewing att de små företagen ska tänka mer på helheten – inte bara på robotar. Och att mer automation är bättre än en riktigt dyr modell.
– Vinsterna blir större om man kan automatisera mera, jämfört med att köpa värsta modellen och få hälften automatiserat, säger han.

Jonas Ewing har en bakgrund från leverantörssidan och jobbade under flera år i Frankrike med försäljning av automationsutrustning.

Erfarenheterna från Frankrike är givetvis värdefull när han idag är köpare av utrustning. Rostis framgångar bygger definitivt på automation, men framför allt på att företaget jobbat systematiskt med automation och automatisering.

Och hela tiden ställer frågorna: Vilka delar kan automatiseras? Var ger det mest effekt? Vilken typ av utrustning är mest lönsam?

– Om man besvarar alla frågorna och fattar beslut på fakta, då blir det i regel väldigt bra, säger han.

 

Program, Plast – Kvalitet stavas automation

10.00–10.10 Inledning

10.10–10.40  Torbjörn Egerhag, vd, K.D. Feddersen Norden, om att just plast är ett enkelt material att automatisera.

10.40–11.10  Jonas Ewing, vd, Rosti GP Sweden, om smart och stark automation.

11.10–11.40  Anders Granstrand, platschef, Animex, om att den stora vinsten med automation är säkerställd kvalitet – att tillverkningen blir mer rationell får man på köpet.

11.40-12.00   Diskussion

Till anmälan

Publicerad
2014-04-29
Bilder
Jonas Ewing, Rosti