Robot till Tusen – ett bevis på att automation gör stor skillnad

Under 2004 drog Robotdalen igång projektet Robot till Tusen. Syftet var att hjälpa små och medelstora företag att robotisera sin produktion. Tio år senare är Robot till Tusen en utvecklad och framgångsrik modell för att implementera robotik i svenska industrier. 

Robot till Tusen handlar mycket om att se vad som går att automatisera. I korthet går det ut på att bevisa att automation gör skillnad. Idag har över 200 studier gjorts inom ramen för Robot till Tusen med en implementeringsgrad på 50 % procent.

Kunskapsbrist är högsta tröskeln

Enligt Ingemar Reyier på Robotdalen är kunskapen om robotiserad automation fortfarande dålig inom många svenska företag. Något som Robot till Tusen råder bot på.

- Bristen på kunskap är det största problemet idag. Som mindre företag hakar man oftast upp sig vid investeringskostnaden och tror att det är svårt att implementera automation i sin produktion. Robot till Tusen visar att ökad kunskap leder till ökad produktivitet och konkurrenskraft. Med det sagt tycker jag verkligen att man ska ta chansen att åka till Jönköping i maj. Dels för att lära sig mer om möjligheterna med automation, dels för att få konkreta exempel på hur andra företag har gjort, säger Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig inom industrirobotik.

 


Passa på att träffa Robotdalen och Automationscentralen under Elmia Automation. I montern kommer flera robotleverantörer och systemintegratörer att presentera skarpa kundcase. Du kan också förboka möten med experter för rådgivning och delta i ABB:s prova på-introduktion inom robotik, programmering mm. 

Publicerad
2014-02-28
Bilder
Automationscentralen
Automationscentralen
Ingemar Reyier
Ingemar Reyier