SWIRA

Rivstart för nya robotkonferensen på Elmia

Premiären av SWIRAs robotkonferens på Elmia lockade hela 190 deltagare från automations- och tillverkningsindustrin, ett starkt tecken på intresset bland mindre och medelstora företag att öka sin automationsgrad. Konferensen hölls den 12 november i Jönköping parallellt med underleverantörsmässan Elmia Subcontractor.

Bland programpunkterna fanns en paneldiskussion på ämnet "Att producera i Sverige" där bl.a. Fredrik Sidahl, VD på Fordonskomponentgruppen (FKG) och Göran Lindell, riksdagsledamot deltar.
Bakom arrangemanget stod industrirobotföreningen SWIRA i nära samarbete med FKG (Fordonskomponentgruppen), SAG (Svenska Automationsgruppen) och automationsmässan Elmia Automation. Konferensen modererades av Björn Langbeck från Swerea IVF.

Konferensen kommer även fortsättningsvis att arrangeras med Elmia Subcontractor vartannat år. Nästa arrangemang för SWIRA är automationsmässan Elmia Automation 6-9 maj 2014.

Publicerad
2013-11-15
Bilder
Gunnar Bolmsjö Högskolan Väst
Gunnar Bolmsjö, Högskolan Väst gav en statusrapport kring robotik inom industrin