HPF Teknikkonferens 5 maj

Innovationskraft är konkurrenskraft

Teknikkongressen ”Forum för drivkraft” kommer att bjuda på flera intressanta föredrag i samband med Elmia Automation. Charlotte Brogren, generaldirektör på VINNOVA, är en av talarna den 5 maj. Hon kommer göra det tydligt att innovation är en förutsättning för ökad konkurrenskraft inom tillverkningsindustrin.

”Automation är en nyckelteknik”
VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet med uppgiften att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation inom olika områden. Enligt VINNOVA, med Charlotte Brogren i spetsen, är automation en avgörande bransch för Sveriges och svenska företags konkurrenskraft. Hon tycker att produktion i allmänhet och automation i synnerhet borde vara högt upp på dagordningen.
- Sverige bör inte sträva mot att bli ett renodlat tjänstesamhälle. Produktion är en viktig förutsättning för att kunna utveckla avancerade tjänster och bibehålla en stark forskningsbas i Sverige. En stark produktionsbas håller ihop samhället på flera plan samtidigt som det är en förutsättning för utveckling, välstånd och en mängd andra saker. Automation är i sin tur en nyckelteknik inom framtidens produktion. Med ny kunskap, modernt ledarskap, spännande teknik och forskning i framkant har vi alla förutsättningar att utveckla svensk konkurrenskraft. Allt handlar om att man måste våga utmana sig själv när världen förändras. VINNOVAs roll är att förenkla det steget för svenska företag, säger Charlotte Brogren.


Kongressen arrangeras av HPF, Hydraulik och Pneumatikföreningen. Årets tema är ”Automation för svensk konkurrenskraft. Talarna är Charlotte Brogren, Eva Wigren, Håkan Ekengren, Stefan Hyttfors och Håkan Herbertsson.

Se hela programmet och anmäl dig via www.forumdrivkraft.se

Publicerad
2014-03-09
Bilder
Charlotte Brogren, VINNOVA