Flexibel automation i fokus för KUKA

Visionen om Industri 4.0, Internet of Things eller smarta fabriker stannar ofta vid en vision. Men på Elmia Automation visar KUKA hur framtiden kan bli verklighet redan i dag.

LBR iiwa från KUKA är en samverkande robot som öppnar för helt nya automationsmöjligheter. FOTO: KUKA Nordic.

– Det är viktigt att visa att det faktiskt finns produkter på marknaden som stödjer visionen, säger Joacim Lorentsson, försäljningschef på KUKA Nordic. 

En konkret produkt är den samverkande roboten LBR iiwa (intelligent industrial work assistance). Med precisa rörelser och intelligent teknologi kan LBR iiwa genomföra svåra uppgifter och exakt automation. 

– Det innebär att människa och robot kan göra saker tillsammans vid samma arbetsstation. Det öppnar för helt nya automationsmöjligheter, säger Joacim Lorentsson. 

Även de mer traditionella industrirobotarna har en framtid trots den tekniska utvecklingen. På Elmia Automation visar KUKA ny mjukvara för en flexiblare automation. 

– Med ny mjukvara kommer operatören närmare de konventionella robotarna och då går det att bygga andra lösningar, säger Joacim Lorentsson. 

Hur är intressent för Industri 4.0 och smarta fabriker inom den tillverkande industrin?

– Det finns ett intresse, men för oss är det en stor utmaning att berätta för kunderna hur de ska använda den nya teknologin. Många kunder lever kvar i en klassisk föreställningsbild om vad en robot är – men så är det inte längre, säger Joacim Lorentsson. 

Vad är fördelarna med den nya tekniken? 

– Du får en oerhört mer flexibel produktion plus en framtidssäkrad investering. Flexibiliteten gör att du kan bygga om en robotcell för att tillverka något annat. Det kräver både ett helt nytt tänk och nya produktionslinjer i fabriken. Det är där som utmaningen ligger för oss, säger Joacim Lorentsson. 

I KUKAS monter är inte bara framtidens smarta fabriker i fokus. Hela produktregistret – från den stora KR 1000 Titan med en bärlast upp till 1,3 ton till lilla Agilus – finns på Elmia Automation. 

– Vi visar även den klassiska robotdelen, för trots att den har funnits på marknaden i 45 år står den ändå för den största volymen, säger Joacim Lorentsson.

Publicerad
2016-04-22
Bilder
LBR iiwa från KUKA är en samverkande robot som öppnar för helt nya automationsmöjligheter. FOTO: KUKA Nordic.
LBR iiwa från KUKA är en samverkande robot som öppnar för helt nya automationsmöjligheter. FOTO: KUKA Nordic.