Festo fokuserar på enkla åtgärder

Energibesparingar behöver inte betyda stora arbetsinsatser. Festo visar upp två smidiga produkter på Elmia Automation som kan sänka energikostnaderna.

Den portabla flödesmätaren SFGA är enkel att använda och innehålla alla nödvändiga funktioner. 

– Flera av våra kunder har reducerat energianvändningen med 15–20 procent tack vare enkla åtgärder, säger Bo Lilja, produktionschef för säkerhet och energi på Festo. 

Energieffektiv pneumatik i en automatiserad miljö är något av en röd tråd för Festo. Inte minst syns det på företagets hemsida, där en pedagogisk film visar tolv enkla metoder som kan spara energi. 

Det handlar inte bara om att hitta energiläckor, utan även om ett pro-aktivt arbete genom att bland annat titta på dimensioner och förbättringar på befintliga produkter. Framför allt på maskinnivå. 

– Vid ett maskininköp måste man fundera över vilken typ av drift som på lång sikt är den mest kostnadseffektiva. Över längre tid kan ett dyrare inköp vara mer lönsamt, säger Bo Lilja. 

Dessutom handlar det om fler vinster än bara de direkt ekonomiska. 

– Det handlar även mycket om arbetsmiljöfrågor. För varför ska man låta det stå och pysa när det inte är nödvändigt? Samtidigt gör man en besparing på sista raden när man inte betalar för energi som inte används. Som slutförbrukare är det också av intresse med en miljöriktig produktion, säger Bo Lilja. 

Festo visar upp två produkter under Elmia Automation som båda fokuserar på lägre energianvändning – den portabla flödesmätaren SFGA samt energimodulen MSE6-E2M. I SFGA är alla nödvändiga funktioner inbyggda och kunden kan nyttja mätaren direkt. 

– Den är väldigt enkel att använda och därför blir den också använd, säger Bo Lilja.

Energimodulen MSE6-E2M övervakar och reglerar helt automatiskt tillförseln av tryckluft i både nya och gamla system. Tack vare ett stand by-läge kan nivån strypas till noll procent. 

– Den fungerar lite som en start/stopp-funktion på bilar som också sparar energi. Den stänger av när förbrukningen når en viss nivå, och gasar när den märker att flödet ökar, säger Bo Lilja.

Publicerad
2016-04-08
Bilder
Den portabla flödesmätaren SFGA är enkel att använda och innehålla alla nödvändiga funktioner.
Den portabla flödesmätaren SFGA är enkel att använda och innehålla alla nödvändiga funktioner.