Experternas svar om kollaborativa robotar

Vad kan man egentligen göra med en kollaborativ robot och vad innebär det för produktionen? Två övergripande frågor när Automationscentralen hade paneldebatt om just kollaborativa robotar. Här kommer experternas svar.

Ove Leichsenring var moderator när, från vänster, Gunnar Bolmsjö, Robert Bickö, Joakim Lorensson, Göran Manske och Per Kloster Poulsen, från Universal Robotics, diskuterade kollaborativa robotar.Vad måste man tänka på ur säkerhetssynpunkt? 

– I det nya direktivet som har kommit är det ett par saker som dyker upp. Bland annat måste man avgränsa området där roboten verkar samt göra en riskanalys. Den stora utmaningen är när man tillverkar olika produkter och därför också använder olika verktyg. För det är sällan roboten som är farlig. Då används sensorer som ser till att hastigheten minskar om en människa kommer innanför området. Men minskar man hastigheten, minskar även produktionen, sade Gunnar Bolmsjö, Högskolan Väst. 

Vad ska man ha en kollaborativ robot till? 

– Vi ser ofta att den hanterar någonting i närheten av en människa. Men vi måste skilja på en kollaborativ applikation och en kollaborativ robot. En kollaborativ applikation kan vi ha i traditionella robotar medan en kollaborativ robot är trygg i sig själv, sade Robert Bickö, Yaskawa. 

– Det första steget är ganska traditionellt och man sätter upp en robot utan staket. Sedan kan människan komma in när det behövs. Nu gäller det att komma närmre roboten för att på så sätt skapa värde och nytta med maskinen, sade Göran Manske, ABB. 

– Det stora utvecklingsområdet är att öka värdet i produktionen genom att assistera en operatör vid tillverkningen, sade Joakim Lorensson, Kuka. 

Vad behöver slutkunden tänka på och ha för kunskaper? 

– Företag måste vara bra på att specificera sina krav och vad det är för värde som ska skapas när människan och roboten samverkar. Därför måste man tänka utanför boxen och hitta nya applikationer. Sedan handlar det förstås även om riskbedömningar, sade Gunnar Bolmsjö, Högskolan Väst. 

– Tittar vi på de lösningar som finns i dag så ser de väldigt olika ut. Därför tycker jag att man ska börja med att titta på den produkt som man själv tillverkar och vad det är för värde som man vill skapa, sade Joakim Lorensson, Kuka. 

– Tänk efter, ta till er tekniken och kasta er in i det men hull och hår. Köp nu och ta de låga frukterna först. Är ni tidigt ute får ni fart på det snabbare, sade Göran Manske, ABB.

Är Sverige redo? 

– Det här är en unik möjlighet att ta tillbaka produktionen till Sverige och att sätta människans yrkesskicklighet i fokus, sade Gunnar Bolmsjö, Högskolan Väst. 

– Absolut, vi har många duktiga produktionstekniker som klarar av att utforska den nya teknologin, sade Joakim Lorensson, Kuka. 

Bildtext: Ove Leichsenring var moderator när, från vänster, Gunnar Bolmsjö, Robert Bickö, Joakim Lorensson, Göran Manske och Per Kloster Poulsen, från Universal Robotics, diskuterade kollaborativa robotar.

Publicerad
2016-05-12
Bilder
Ove Leichsenring var moderator när, från vänster, Gunnar Bolmsjö, Robert Bickö, Joakim Lorensson, Göran Manske och Per Kloster Poulsen, från Universal Robotics, diskuterade kollaborativa robotar.
Ove Leichsenring var moderator när, från vänster, Gunnar Bolmsjö, Robert Bickö, Joakim Lorensson, Göran Manske och Per Kloster Poulsen, från Universal Robotics, diskuterade kollaborativa robotar.