DIRA lär danskarna att tänka automatiskt

Vad kan Sverige och Danmark lära sig av varandra inom robotik och automation? Mycket är det korta svaret om man frågar DIRA, den rödvita motsvarigheten till svenska SWIRA. Enligt Morten Nielsen är ökad kunskap avgörande för att vi ska överleva som attraktiva industriländer. 

– Vi kan lära oss mycket av varandra. Det gäller allt från att dela med sig av smarta lösningar till hur man gör området viktigare bland allmänheten, politiker, fackföreningar och opinionsbildare. Den globala konkurrensen är ett gemensamt hot som vi kan motverka tillsammans. Utbildning är det absolut viktigaste för att människor ska förstå hur viktigt det är med robotik och automation, säger Morten Nielsen, närverkskoordinator på DIRA.

Automation åt folket
DIRA arbetar med robotik och automation på bred front i Danmark. De anordnar flertalet evenemang och studiebesök varje år, men det kanske mest uppseendeväckande är deras årliga turné – DIRA Roadshow. Syftet med turnén är att inspirera och informera allmänheten samt mindre företag om robotar under parollen ”Robotar Skapar Jobb”. DIRA driver även ett aktivt opinionsarbete i media.

– Vårt sätt att arbeta och vår synlighet i media har vänt den allmänna debatten om robotar i Danmark. Den grundar sig på fakta istället för att vara fokuserad på den felaktiga bilden om att robotar tar människors jobb. Folk börjar förstå att det i själva verket är tvärtom och att robotar gör manuellt arbete lönsamt. Vi har inställningen att alla produkter kan stämplas med ”Made in Denmark” med hjälp av automation. Vår Roadshow är bara ett sätt av många för att sprida kunskap och lyfta dessa frågor, säger Morten Nielsen.


DIRA är ett fristående nätverk med över 130 medlemmar (robottillverkare, automationsleverantörer, systemintegratörer och tillverkande industrier). Målet är att stärka konkurrenskraften för danska företag genom att främja robotik och automation.

Publicerad
2014-09-30
Bilder
Morten Nielsen, nätverkskoordinator på DIRA i Danmark. Källa: www.dira.dk
Morten Nielsen, nätverkskoordinator på DIRA i Danmark. Källa: www.dira.dk
”Ta er tid och lär er mer om robotar. Då sparar ni tid och blir mer effektiva i framtiden”. Morten Nielsens och DIRAs budskap till industrier med mycket manuellt, ensidigt arbete är glasklart. Källa: www.dira.dk
”Ta er tid och lär er mer om robotar. Då sparar ni tid och blir mer effektiva i framtiden”. Morten Nielsens och DIRAs budskap till industrier med mycket manuellt, ensidigt arbete är glasklart. Källa: www.dira.dk
Källa: www.dira.dk
Källa: www.dira.dk