Automation för en starkare industri

Svensk automationsindustri omsätter ca 50 miljarder kronor. 2/3 av den siffran omsätts i Mälardalen av ungefär 500 företag. I samma område finns kunskapsklustret Automation Region, men deras mål är detsamma över hela landet – att stärka Sveriges roll som ett världsledande automationsland.

Stor strategisk betydelse
Automation Region är en ideell förening genom Mälardalens högskola och fungerar som ett nätverk för en mängd olika företag samt organisationer. Sedan starten 2007 har de arbetat aktivt för att synliggöra och stärka automationsindustrin samt det automations- och produktionskunnande som finns inom våra gränser.

- Automation är en de viktigaste näringarna för den totala industrin, men också som eget område med en betydande exportandel på över tolv miljarder kronor. Samtidigt har automation en stor strategisk betydelse för svensk produktion och konkurrenskraft. Vår starka exportindustri beror till stor del på att vi kan konkurrera med hög produktivitet genom bland annat en effektiv automation. Samarbetet mellan akademi och näringsliv gör att kunskapen om automation ökar, men framförallt att nya lösningar kommer ut snabbare på marknaden, säger Mikael Klintberg, en av processledarna på Automation Region.

Från barnbok till doktorsavhandling
Enligt Mikael Klintberg handlar mycket av arbetet om att få upp intresset för automation. Oftast är det genom kunskapsutbyte mellan människor, men ibland tar det oväntade uttryck som i utgivningen av barnboken ”Cax: den trettonde roboten”.
- Utan automation och kunniga ingenjörer kan vi inte vara konkurrenskraftiga. Därför krävs kunskap på alla nivåer. Vår barnbok om automation är bara ett sätt att förmedla det på. Utbildningar, workshops, samarbeten med andra kluster, forskning, frukostmöten och mässor är andra arenor där vi kan få ut vårt budskap om automation, säger Mikael Klintberg.


Automation Region kommer att vara med på Elmia Automation tillsammans med Robotdalen i Automationscentralens monter D03:60. Under mässan kan man köpa ”Cax: den trettonde roboten” till specialpriset 100 kr.

Se hela programmet  

 

Publicerad
2014-04-29
Bilder
Mikael Klintberg, en av processledarna på Automation Region.