Elmia Subcontractor

AutomaTHINK vill se krafttag från regeringen

Tankesmedjan AutomaTHINK menar att det måste tas krafttag för att industrin ska växa. Genom ett antal mätpunkter ska de följa regeringens arbete de kommande åren. Det presenterades under ett panelsamtal på Elmia Subcontractor under onsdagen.

AutomaTHINK har satt upp fyra prioriterade områden där de vill se tydliga framsteg inom de närmaste åren. Fokus ska ligga på internationalisering, rekrytering, innovation och riskkapital.

Under premiärdagen av Elmia Subcontractor i tisdags invigningstalade Sveriges nya närings- och innovationsminister Mikael Damberg och han menade då att svenska underleverantörer måste bli bättre på att gå på export. Peter Scott, kommersiell chef på Elmia, tycker att det var oförtjänt kritik.
– Alla kan säkert bli bättre, men det krävs incitament och regeringen kan definitivt göra mer än de gör idag. Sverige har exempelvis inget exportstöd som möjliggör att ställa ut på mässor utomlands. Det är otroligt viktigt att delta i den internationaliseringsvåg som finns, sade Peter Scott.
Han menade att industrin inte prioriteras tillräckligt.
– Nu ser vi i stället att stöden ses om lite grann, från industrin till kreativa gärningar. Men man får inte glömma bort att industrin är Sveriges ryggrad, medan man bygger upp andra sektorer och branscher. Alla branscher måste få sitt stöd.
Inge Johansson, från Gnox Enterprise, talade om vikten av utbildning.
– Det måste finnas skolor och utbildning i varje kommun. Och man måste titta på vad industrin har för behov – i nutid, inte dåtid. Här måste regeringen vara med och satsa, sade han.

I regeringens budgetproposition för 2015 föreslås att det statliga riskkapitalet framöver ska flyttas från fordonsindustri till life science och klimatutveckling. Helt fel, menar Fredrik Sidahl, vd för Fordonskomponentgruppen.
– Det är bara att titta på regeringens egna siffror. Exempelvis på antal arbetstillfällen där life science har 41 000 och fordonsindustrin, som dessutom är en extrem exportbransch, har 136 000, säger Fredrik Sidahl.
– Vi behöver bli produktionseffektivare, och det blir vi genom att köpa in en drös med robotar och anställda som kan trycka på rätt knappar, fortsätter han.

Även när det gäller innovationskraft riktas pengarna fel, menade Manne Seifter, ordförande i Svenska Automationsgruppen.
– De stora pengarna satsas inom forskning och utveckling. Men det är de små och medelstora företagen som står för innovationerna, de som kommer med lösningarna. Vi måste se till att pengarna går ut till företagen, för vi behöver nya innovationer för att inte hamna efter. Då kan det också skapas nya jobb, sade Manne Seifter.

Genom två mätpunkter inom varje fokusområde ska AutomaTHINK varje år se hur regeringens politiska beslut blir till verklig nytta.
– Trenden ska gå uppåt! avslutade Anders Ekdahl, ordförande i AutomaTHINK och vd för Svensk industriförening.

Publicerad
2014-11-12
Bilder
Under ett panelsamtal på Elma Subcontractor diskuterade AutomaTHINK hur de ser på regeringens arbete. Från vänster: Anders Ekdahl, Fredrik Sidahl, Inge Johansson, Manne Seifter och Peter Scott.
Under ett panelsamtal på Elma Subcontractor diskuterade AutomaTHINK hur de ser på regeringens arbete. Från vänster: Anders Ekdahl, Fredrik Sidahl, Inge Johansson, Manne Seifter och Peter Scott.