Anders Ekdahl: IT-världen och industri borde närma sig varandra

Digitalisering och automation är lite av två sidor av samma mynt. Det menar Anders Ekdahl, vd på Svensk Industriförening Sinf, som ser stora fördelar med att industrin och tjänstesektorn närmar sig varandra.
– Det är en viktig diskussion som vi måste ta, säger Anders Ekdahl.

Tack vare automation har tillverkningsindustrin lyckats effektivisera verksamheten och skapa sig bättre konkurrenskraft. Det kräver högre kompetens bland anställda och till viss del även mer teoretisk kunskap. Anders Ekdahl talar om en flaskhals för industrin där det har blivit svårare att hitta rätt arbetskraft. Tjänstesektorn är samtidigt ingen naturlig rekryteringsbas, menar Anders Ekdahl, eftersom han anser att den har fjärmat sig från tillverkningsindustrin. Trots att digitalisering är en förutsättning för modern automation.
– Vad skulle hända om de i stället pratade med varandra? De hänger ju ihop inom så många delar och det är samma saker som man pratar om. Jag tror att det skulle resultera i en bredare rekryteringsbas. Mångt om mycket är det samma typ av kompetens som behövs inom båda sektorer, säger Anders Ekdahl.

Redan för sådär 20 år sedan sågs industrin som förlegad och något som borde avvecklas i Sverige. Då var programmering framtiden. Trots att mycket har hänt sedan dess med automation, Industrie 4.0, Produktion 2030 och Internet of Things, ser Anders Ekdahl samma diskussion i dag.
– Vi borde kunna måla hela bilden, Sverige ligger långt fram både på industri- och tjänstesidan. Sedan om det heter Industrie 4.0, automatisering eller digitalisering spelar mindre roll, det är bara två infallsvinklar som leder till samma sak. Tillsammans gör de hela Sverige mycket starkare och mer konkurrenskraftigt, menar Anders Ekdahl.

Genom att använda samma begrepp och ha samma målbild ser Anders Ekdahl flera möjligheter för framtiden. Möjligheter att samla resurser på innovationssidan, en ökad internationalisering och större vilja till att investera med riskkapital. Det skulle bli ett starkare svenskt varumärke som samtidigt ökar attraktionen för ämnet.
– Först och främst tror jag att vi skulle få betydligt fler sökande till de naturvetenskapliga och tekniska programmen på gymnasiet. Jag tror också att efterfrågan på programmering skulle öka. Det finns redan sådana inslag i grundskolan och det ger unga ett större intresse och en bättre väg framåt för fortsatta studier, avslutar Anders Ekdahl.

Publicerad
2016-09-28
Bilder
Tack vare automation har industrin närmat sig den digitala världen. Men för att kunna bredda rekryteringsbasen tycker Anders Ekdahl att industrin och tjänstesektorn borde närma sig varandra ännu mer.
Tack vare automation har industrin närmat sig den digitala världen. Men för att kunna bredda rekryteringsbasen tycker Anders Ekdahl att industrin och tjänstesektorn borde närma sig varandra ännu mer.