Micro-Epsilon Sensotest AB

gapCONTROL- laserscanner

gapCONTROL för spaltmätningar
Laserscannrarna i gapCONTROL-serien är bland de kraftfullaste profilscannrarna i världen när det kommer till noggrannhet och mäthastighet.Scannrarna i gapCONTROL-serien mäter, lagrar och utvärderar gap och spalter på en mängd olika typer av ytor. Micro-Epsilon erbjuder med gapCONTROL ett mätsystem för kunder med särskilda krav på mätning av gap och spalter. Det har ingen betydelse om spaltmätningen är avsedd för kvalitetskontroll, tillverkningsprocesser eller automation, de olika laserscannrarna erbjuder alltid den bästa lösningen.

gapCONTROL Setup Software som kommer med gapCONTROL sensorerna erbjuder möjlighet till snabb parametrisering av gapCONTROL sensorerna, definiera mätparametrar och utsignaler. Särskild vikt har lagts på enkelt handhavande lättbegripligt användarinterface.

http://www.micro-epsilon.se/laser-scanner/gapCONTROL/index.html
Publicerad
2016-04-05
Bilder