SCHUNK Intec AB

Webbverktyg skapar individuella 3D-gripfingrar med en knapptryckning

SCHUNK eGrip är världens första helautomatiska 3D-konstruktionsverktyg för additivt tillverkade gripfingrar. Redan utifrån relativt knapphändiga data, kan SCHUNK eGrip helt självständigt fastställa den optimala 3D-formen, priset och leveranstiden. Det licensfria webbverktyget från SCHUNK, ledande inom spännteknik och gripdon, förkortar konstruktions- och beställningstiden för måttbeställda gripfingrar till så kort tid som en kvart.
Den smarta programvaran, som kan användas dygnet runt även av användare som inte har tillgång till egna CAD-program, laddar enkelt upp det aktuella arbetsstycket eller den aktuella komponenten som STEP- eller STL-fil och kompletterar med specifika data rörande till exempel vikt, gripdonets inbyggnadsposition eller fingerlängd. Inom några få sekunder får användaren ett detaljerat anbud med 3D-form, leveranstid och pris. SCHUNK eGrip klarar även komplexa geometrier snabbt. Om så önskas, kan överbackarna beställas direkt i systemet. Alternativt kan du spara anbudet, för senare referens vid beställning eller följdbeställning. Dessutom kan ytterkonturen för de genererade delarna – gripdon, överbackar och arbetsstycke – laddas ner gratis som STL-fil och omedelbart användas som konstruktionsunderlag för installationen.

Mycket stor tids- och kostnadsbesparing

Inom några få dagar tillverkas SCHUNK-överbackarna additivt och till låg kostnad av lätt, slitstark polyamid 12. Backarna kan fås vita eller svarta. Överbackarna kan även tillverkas av FDA-godkänd polyamid 12, för farmaceutiska och medicinska tillämpningar. Eftersom polyamid är kemiskt stabilt och lämpligt för livsmedelstillämpningar, är det tillförlitligt även vid drift i miljöer där korrosiva media används. Genom sin låga vikt ger de additivt tillverkade SCHUNK-överbackarna utmärkta förutsättningar för minskning av både cykeltider och energiförbrukning, eller för att använda robotar och hanteringssystem av mindre storlek och klenare dimensioner. Med SCHUNKs snabbväxlingssystem för gripfingrar (BSWS) kan gripdonet sekundsnabbt riggas om för andra arbetsstycketyper. I första skedet omfattar SCHUNK eGrip överbackar för SCHUNK universalgripdon PGN-plus 40 till 125 samt SCHUNK smådelsgripdon MPG-plus 20 till 64. Fler komponentserier planeras bli inkorporerade i systemet i framtiden.

http://se.schunk.com/se_en/gripping-systems/#/series/egrip
Publicerad
2016-05-02
Bilder