Omron Electronics AB

Sysmac automationsplattform

Sysmac står för System for Machine Automation Control och är en komplett plattform för maskinstyrning som omfattar styrsystem, programvara, servoenheter och även vision-system. Automationsplattformen Sysmac ger dig komplett maskinkontroll via EN anslutning och EN mjukvara. NJ controller - vilken integrerar motion, logik och nätverk i en enda programvara, Sysmac Studio - som inkluderar konfiguration, programmering, simulering och övervakning så väl som ett fast öppet maskinnätverk - EtherCAT - för att övervaka motion, drives, I / O, vision och robots. Sysmac är en kraftfull och robust integrerad automationsplattform.
En Anslutning

EtherCAT är det snabbast växande öppna maskinnätverk på marknaden, och har samtidigt den högsta hastigheten, med en uppdateringstid på 100 µs och en synkroniseringstid på mindre än 1 µs via "Distributed Clock"-principen. Därmed säkras en unik prestanda i form av hög noggrannhet och hastighet/produktivitet i din maskin, men också friheten att välja de produkter som passar bäst till din applikation. Den fria nätverkstopologin och den automatiska adresstilldelningen på de individuella noderna säkrar en flexibel konfiguration med minimal resursförbrukning för driftsättning och service.

En Mjukvara = Sysmac Studio

Sysmac Studio är utvecklad med målet att ge dig full kontroll över ditt automationssystem och det integrerar konfiguration, programmering och övervakning till en proramvara. En grafisk orienterad konfiguration ger snabb inställning av styrsystemet, kringutrustning och nätverk. Logik- och motion-programmering baserad på IEC-standard och PLCopen funktions block reducerar programmeringstiden. En smart editor med troubleshooting hjälper dig att programmera snabbt och felfritt. Avancerad simulering av sekvenser, motion control, data-loggning och data-tracking i en 3D-miljö, reducerar inställning och konfiguration av maskinen.


En Maskinstyrning = NJ

NJ-Seriens Automationskontroll är hjärtat i Sysmac plattformen. En integrerad maskinstyrning, som med PLC-tasks ner till 500 µs, inte bara erbjuder otrolig hastighet, men också flexibilitet och skalbarheten i form av en arkitektur, baserad på en Intel Atom processor - utan att kompromissa med den sedvanliga pålitligheten och robustheten som du förväntar dig av en PLC. NJ-serien är utvecklad till att uppfylla extrema krav vid maskinstyrning, i form av hög motion control hastighet och precision, pålitlig kommunikation, säkerhet och robusta system. De inbyggda EtherNet/IP och EtherCAT nätverken säkrar en snabb, pålitlig och enkel anslutning till din maskin.
Publicerad
2016-03-30