SCHUNK Intec AB

Ställbar precisionsverktygshållare för automatiserad verktygsslipning

SCHUNKs helt automatiserade verktygshållare för slipning; PRISMO3, är en allroundlösning med mycket hög precision som är avsedd för automatiserad slipning och verktygsslipning.
Tack vare dess direkta fastspänning (ingen hylschuck och inga distanshylsor) spänner SCHUNK PRISMO3 alla skaftdiametrar mellan 3 och 20 mm steglöst. Repeternoggrannheten är ≤0,005 mm och kastprecisionen är ≤0,01 mm vid 45 mm uthäng. Vid fastspänning centreras verktygets skaft automatiskt i verktygshållaren.
Tack vare den optimerade konturen kan slipskivan passera hela arbetsstycket även i krävande operationer. Inställningstiden är upp till 75 % kortare jämfört med konventionella verktygshållare för slipning. Därtill sparar du pengar eftersom du inte behöver investera i distanshylsor eller hylschuckar. Eftersom X-axeln alltid är oförändrad (oberoende av verktygets diameter) och alla spännbackar därmed är i samma axiella läge, kan du bearbeta många olika borr-, brotsch- och fräsverktyg dygnet runt, obemannat och utan omprogrammering av L1-måttet – även vid fåstyckstillverkning. Ingen mer programmering eller risk för krockar på grund av felinriktning mellan axlar.

http://se.schunk.com/fileadmin/pim/docs/IM0019024.PDF
Publicerad
2016-05-02
Bilder