ifm electronic ab

Smart pulsgivare med display och IO-Link

Magnetiska funktionsprinciper i kombination med unik signalanalys, med stöd av mäktiga mikrokontrollers. Detta gör att de nya pulsgivarna, PerformanceLine och BasicLine från ifm electronic, blir ett verkligt alternativ till traditionella optiska pulsgivare.
Tack vare avancerade och intelligenta funktioner kan de nya pulsgivarna användas flexibelt för olika applikationer inom rörelseövervakning. Display, tryckknappar, bekväm parameterinställning och diagnostik via IO-Link gör dem unika.

Tre funktionslägen i Performance Line
För det första kan de användas som en inkrementalgivare. Upplösningen på 2-10.000 pulser per varv kan ställas in valfritt.

Enheterna kan även användas som räknare. I detta avseende är bland annat räkneriktning (framåt / bakåt) och omkopplingspunkter fritt inställbara.

Det tredje funktionsläget används för hastighetsövervakning. Användaren ställer in ett varvtalsområde där över- eller underskridande av intervallet triggar utgångarna. Givaren arbetar således självständigt som övervakningssystem för hastighet eller stillestånd.

Display ger en tydlig överblick
Alla funktioner och parametrar ställs in med tryckknappar och LED-display på enheten. I drift visar displayen, beroende på valt funktionsläge, impuls-, räkne- eller hastighetsvärden. Utmärkande egenskap: med de två färgerna (rött / grönt) kan användaren omedelbart se om maskinen befinner sig i det godtagbara intervallet, eller om gränserna överskrids. Dessutom kan man rotera displayen elektroniskt 180 grader, vilket möjliggör fler monteringslägen.


En annan nyhet: förutom att genomföra inställningen direkt på enheten, är de nya pulsgivarna också fullt och enkelt inställbara via IO-Link. Genom detta sätt att kommunicera är enheterna väl förberedda för Industri 4.0.

Nya möjligheter
Den höga stöt- och vibrationståligheten möjliggör användning i tuffa applikationer. En praktisk detalj är att kabelutgången, eller den vridbara M12-anslutningen på kontaktversionerna, kan användas både radiellt och axiellt. Ytterst reduceras därmed valet av lämpliga pulsgivare till att passa fläns eller axel - allt annat kan användaren konfigurera fritt.

För användare som vill nyttja enheten som en varvtalsgivare och vill avstå tryckknappar och display, erbjuder ifm en BasicLine-version. Denna är också fullt inställbar via IO-Link.

Slutsats
Utökade funktioner, fullt stöd för IO-Link och minskat antal varianter tack vare valfri konfiguration: med de nya pulsgivarna sätter ifm nya standarder och förbereder användaren för Industri 4.0

http://www.ifm.com/ifms/web/news/intelligent-incremental-encoder-with-display-and-io-link.html
Publicerad
2016-03-24
Bilder