SCHUNK Intec AB

Självinställande linjärenhet ELP

Tid är pengar och med nya ELP ger SCHUNK möjligheter att både spara tid och spara pengar.
Med linjärmodulen ELP presenterar SCHUNK en extremt kompakt direktdriven världsnyhet.
Montera ELP, anslut matning 24V och sen ange ändlägena med en insexnyckel.
Allt annat sköter den inbyggda kontrollenheten.

ELP kan användas i ett stort antal applikationer men lämpar sig bäst för montage- och testapplikationer.

http://se.schunk.com/se_en/gripping-systems/#/series/elp
Publicerad
2016-05-02
Bilder