SCHUNK Intec AB

Nya elektriska vridmoduler från SCHUNK

SCHUNKs elektriska vridmoduler har under många år använts i industriella applikationer. Nu utvidgas modellserien med vridmodulerna PR 2, PDU 2, och PSM 2 där det utmärkande dragen är kompakta inbyggnadsmått och höga prestanda. All elektronik är integrerad och ingen extra kontrollenhet är nödvändig.
De tre modellerna är utrustade med standardiserade kontaktdon vilket gör dem enkla att ansluta till. Styrning kan ske via Profibus (upp till 12 Mbit/s) eller CAN-Bus (upp till 1 Mbit/s).
Inställning och parametersättning kan ske via en vanlig PC och verktyget “SCHUNK Motion Tool”. Enheterna är utöver det utrustade med en USB-anslutning och kan manuellt ställas in med hjälp av enkelt justerbara switchar. En LED display visar aktuellt läge.
PR2 samt PDU2 är utrustade med en effektiv växel av typ “Harmonic Drive” som bidrar till det höga vridmomentet, för linjära axlar ges mellan 16 Nm och 184 Nm, beroende av storlek.
Den direktdrivna PSM 2 skall användas för snabb rörelse av små laster.
Gemensamt för alla tre enheter är att position, hastighet samt vridmoment kan kontrolleras individuellt. En inkrementalgivare säkerställer hög positionsnoggrannhet och repeterbarhet. Den integrerade bromsen aktiveras så fort den önskade positionen nåtts. Som återkoppling fungerar två digitala ingångar.

http://se.schunk.com/se_en/gripping-systems/#/category/gripping-systems/handling/rotate-swivel-reverse/rotary-units-360-1
Publicerad
2016-05-02
Bilder