ILME Nordic AB

Nya CDSH Sparar 50% tid och 70% plats

Nya CDSH
Sparar 50% tid och 70% plats
50% tidsbesparing...
Nya CDSH är en mix av vår populära SQUICH som kan monteras utan verktyg samt CDS som har fler poler än standard. Sätt i kabel med eller utan ändhylsa och tryck på knappen så är den ansluten på halva tiden mot skruvanslutning. SQUICH är också en vibrationssäker anslutning.
...och 70 % platsbesparing

http://www.ilme.se/nyheter-CDSH.html
Publicerad
2016-05-04
Bilder